PROFIL PRACOWNIKA: Maksim Ionov

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Opis stanowiska

Kształcenie i wychowywanie, magistrantów i doktorantów; udział w realizacji indywidualnego planu badawczego; recenzowanie prac magisterskich i doktorskich; udział w komisjach przeprowadzających egzaminy; przeprowadzanie konsultacji; upowszechnianie wyników prac eksperymentalnych w postaci publikacji. Udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora, w tym pełnienie funkcji promotora lub recenzenta; udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie i pracach komisji habilitacyjnej; udział w pracach organizacyjnych; pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych.

ZAINTERESOWANIA

Major research interests

Biophysics

Nanotechnology

Biomedicine

Dendrimers as carrier molecules in drug and gene delivery

Dendrimers interaction with biological systems

Aqueous solutions

Complex formation

Drugs/formulations analysis

Biological samples

Biomembranes

Proteins analysis

Neurobiology

Cell biology

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-43-80

e-mail: maksim.ionov@biol.uni.lodz.pl

Banacha 12/16 pokój: Bfi-43 90-237 Łodź