PROFIL PRACOWNIKA: Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny.

Tematyka prowadzonych badań: nanocząstki złota i srebra (modyfikowane powierzchniowo), dendrymery, nanocząstki wielofunkcyjne i możliwości ich zastosowania w biomedycynie. Badania obejmują oddziaływanie nanocząstek z białkami, peptydami, oddziaływanie nanocząstek z kwasami nukleinowymi, oddziaływanie nanocząstek z błonami biologicznymi i modelowymi w aspekcie możliwości ich zastosowania jako nośników oligonukleotydów antysensowych i siRNA w terapii genowej skierowanej przeciw wirusowi HIV oraz wirusowi SARS-Cov-2 , jak również w przeciwnowotworowej terapii genowej. Aplikacyjny charakter badań dotyczy możliwości przekraczania bariery krew-mózg przez nanocząstki oraz zastosowania ich w terapii chorób neurodegenaracyjnych.

Działalność dydaktyczna na studiach I, II stopnia (wykłady, ćwiczenia, kierowanie pracami licencjackimi i magisterskimi, opieka naukowa rozpraw doktorskich).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-43-80

Banacha 12/16 90-237 Łodź