PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Miłowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Stanowisko badawczo-dydaktyczne.

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie publikacji, działalność dydaktyczną na studiach I, II oraz III stopnia (wykłady, kierowanie pracami licencjackimi i magisterskimi, opieka naukowa i promotorstwo rozpraw doktorskich) oraz organizacyjną.


BIOGRAM

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

1999 – Magister chemii – Wydział Fizyki i Chemii, Uniwersytet Łódzki. Temat pracy: "Zastosowanie 3-tiokarbamoilopropanofosfonianu dietylu w syntezie heterocyklicznych pochodnych kwasu propanofosfonowego"

2000 – 2007 – Asystent w Katedrze Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

2007 – Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Działanie ultradźwięków na erytrocyty jądrzaste”

2007 –2017 – Adiunkt w Katedrze Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

2016 – Doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Rozprawa habilitacyjna pt. „Dendrymery jak potencjalne czynniki ochronne w chorobie Parkinsona”

2018 – obecnie – Profesor uczelni w Katedrze Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na ocenie biologicznych właściwości nanomateriałów (m.in. dendrymerów i nanokompozytów chitozanowych) i ich potencjalnym zastosowaniu w medycynie.

OSIĄGNIECIA

  • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowe stopnia pierwszego za cykl publikacji w latach 2010 i 2014 oraz stopnia drugiego w 2016 r.
  • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego pt. „Nanocząstki srebra modyfikowane dendronami jako nośnik siRNA w chorobach nowotworowych” uzyskanego w ramach polsko-białoruskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2017-2018.
  • Wykonawca w wielu projektach krajowych i międzynarodowych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-78

Banacha 12/16 90-237 Łodź