PROFIL PRACOWNIKA: Anna Janaszewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nie prowadzę zajęć dydaktycznych - z Państwem jako studentami widzę się dopiero na etapie realizacji pracy magisterskiej lub doktoratu w naszej Katedrze.

Prowadzę badania in vitro oraz in vivo np. w ramach grantu OPUS pt. "Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy - badania in vivo".

Jestem członkiem Akcji COST "Cancer nanomedicine - From the bench to the bedside"

BIOGRAM

Ukończyłam Politechnikę Łódzką jako mgr inż. fizyki ciała stałego. W 2003 roku na Uniwersytecie Łódzkim uzyskałam stopień doktora biofizyki (2002). Tytuł profesora uczelni uzyskałam w 2021 roku. Jestem współautorką ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (m.in. Progress in Polymer Science, Chemical Society Reviews, Nano Research, Biomacromolecules, Nanomedicine: Nanotechnology Biology Medicine, Journal of Controlled Release)

W latach 2008-2018 pracowałam jako wykonawca w kilku projektach badawczych realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej (m.in. TEAM FNP, grant OPUS NCN, grant HARMONIA NCN).
ZAINTERESOWANIA

Z racji zatrudnienia moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologicznych właściwości i biomedycznych zastosowań dendrymerów i innych nanosystemów. W kręgu moich zainteresowań pozostają również pewne dwa koty i jedna psiumka.

OSIĄGNIECIA

Kilka indywidualnych i zespołowych nagród J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji dot. biologicznych właściwości i biomedycznych zastosowania nanoukładów oraz nagroda zespołowa J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe finansowana z Funduszu Spójności.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-29

Banacha 12/16 pokój: Bfi 44 90-237 Łodź