PROFIL PRACOWNIKA: Maria Bryszewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Załatwianie spraw kadrowych, dbałość o prawidłowe rozliczanie finansów Katedry, aplikacja o zewnętrzne finansowanie badań, współpraca międzynarodowa

BIOGRAM

Skończyłam Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii w specjalności fizyka doświadczalna wysokich energii. Doktorat dotyczący zmian błon biologicznych w przebiegu cukrzycy obroniłam w 1982 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskałam w 1990 r. W roku 1996 uzyskałam tytuł profesora nauk biologicznych. Od 1998 r. jestem kierownikiem Katedry Biofizyki Ogólnej.

Obecnie koordynuję 3 projekty badawcze z obszaru nanotechnologii we współpracy z zespołami z Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Białorusi:

1.NCN, Beethoven Life 1, NP-HALE “Novel polymeric nanoparticles for pulmonary nucleic acid therapy – synthesis, toxicological analysis and biological/therapeutic assessment”, 2020-2023 - kierownik projektu

2.Komisja Europejska/NCN M.Era.NET, NanoTENDO „Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier”, 2019 – 2023 – koordynator projektu

3.NAWA IAP (International Academic Partnership) “Strengthening and spreading international partnership activities of the Faculty of Biology and Environmental Protection for interdisciplinary research and innovation of the University of Lodz, EUROPARTNER”, 2018 - 2022 – kierownik projektu


ZAINTERESOWANIA

W obszarze moich zainteresowań leży muzyka, przede wszystkim klasyczna (operowa). Kocham zwierzęta - najbardziej koty.

OSIĄGNIECIA

Nagroda UMŁ „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi i Złotego Medalu na 112 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2013 Paryż, 30.04. – 12.05.2013 za wynalazek: „Dendrymer czwartej generacji – zastosowanie”.

6 zgłoszeń patentowych, 3 przyznane patenty, w tym 2 międzynarodowe. Wielokrotne nagrody JM Rektora UniLodz za aktywność naukową. Ponad 330 publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-74

Banacha 12/16 90-237 Łodź