Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

p.o. Kierownik: prof. dr hab. Bożena Bukowska

Tematyka badań

 • Ocena wpływu prooksydacyjnego, apoptotycznego i genotoksycznego wybranych pestycydów, ich metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w komórkach krwi człowieka.
 • Wpływ ftalanów i ich metabolitów na komórki krwi człowieka
 • Ocena wpływu bisfenoli oraz związków chloro- i bromoorganicznych na erytrocyty
  i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 • Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na strukturę i funkcję erytrocytów.
 • Ocena cytotoksycznego wpływu bromfenwinfosu, jego metabolitów i zanieczyszczeń przemysłowych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 • Ocena wpływu nanoczastek polistyrenu na komórki krwi człowieka
 • Ocena wpływu zwiazków halogenoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 • Analiza właściwości biologicznych wodnych i etanolowych ekstraktów z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa) oraz różeńca górskiego (Rhodiola rosea L).

Projekty naukowe (od 2011r.)

 • 2022-2024 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. "Nanocząstki polistyrenowe i ich właściwości epigenetyczne i genotoksyczne w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej", kierownik mgr Kinga Malinowska
 • 2018-2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. "Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na wybrane bromoorganiczne związki uniepalniające (in vitro)", kierownik mgr Monika Jarosiewicz
 • 2018–2019 Działanie naukowe Miniatura 2 przyznane przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”, kierownik: dr Katarzyna Mokra.
 • 2016–2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Fizjologiczne znaczenie obniżenia ekspresji PARP1 dla aktywowania proksymalnych i dystalnych (wzmacniaczy) regionów cis-regulatorowych NF-kB-zależnych genów IL1b oraz TNFa w trakcie różnicowania prozapalnych makrofagów (fenotyp M1) i ich aktywacji bakteryjną endotoksyną”. Projekt nr 2015/19/N/NZ2/01735, kierownik: mgr Ewelina Wiśnik.
 • 2014–2015 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”. Projekt nr 2013/11/N/NZ7/00371, kierownik: mgr Marta Kwiatkowska.
 • 2013–2016 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”. Project nr: 2012/07/NZ7/01174, „OPUS 4”, kierownik: dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ.
 • 2013–2014 Polsko-szwajcarski projekt badawczy przyznany przez Scientific Exchange Programme SCIEX-NMS, pt. „Rola PARP1 i SIRT1/2 jako regulatora ekspresji NFkB-zależnych genów w trakcie osteoclastogenezy”. Projekt nr CCO-CRUS 12.193, wykonawca: dr Agnieszka Robaszkiewicz.
 • 2011–2014 Projekt badawczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska”, nr N N304 023240, Katedra Ekologii i Zoologii Bezkręgowców UŁ, wykonawca dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Oddział Hematologii Szpital im. M. Kopernika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Politechniki Wrocławskiej;
 • Instytut Przemysłu Organicznego: Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Biopolimerów i Włókien Sztucznych w Łodzi;
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Katedra Biochemii Klinicznej - Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy

Dydaktyka

Pracownicy KBSŚ współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej toksykologii, ekotoksykologii i biofizyki na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto.
 • Ochrona Środowiska
 • Mikrobiologia

Dane kontaktowe

Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

 • Pomorska 141/143 (ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (budynek D)) pokój: Bfi-45 90-236 Łódź
tel: 42-635-44-75 e-mail:

Skład osobowy