PROFIL PRACOWNIKA: Anita Krokosz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

nauczyciel akademicki, pracownik badawczo-dydaktyczny.

Kieruję pracami licencjackimi i magisterskimi.
Jestem promotorem prac doktorskich.

BIOGRAM

Zajmuję się badaniami dotyczącymi ograniczania toksyczności ksenobiotyków środowiskowych (bazujących na bisfenolach oraz promieniowania jonizującego) przez fulereny, wybrane hormony roślinne oraz ich kombinacje. Badałam także mechanizmy oddziaływania nanocząstek węgla, szczególnie fulerenolu C60(OH)x, x=30-36 z komórkami krwi człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego inicjowanego radiacyjnie lub chemicznie.

Jestem członkiem towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych,
European Biophysical Societies' Association.

Jestem członkiem:
Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne,
Komisji do spraw studiów doktoranckich.


KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

tel: 42-635-44-75

Pomorska 141/143 pokój: Bfi-45 90-236 Łódź