Instytut Biologii Eksperymentalnej

Opis zadań

Instytut Biologii Eksperymentalnej stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Głównym zadaniem Instytutu jest koordynacja kształcenia studentów w zakresie Biologii (specjalność Biologia Eksperymentalna, Genetyka, Biologia Stosowana i Molekularna) i Biotechnologii (specjalność Biotechnologia Roślinna). Instytut jako jednostka dydaktyczna skupia pięć katedr, które realizują wspólne programy dydaktyczne:

  • KATEDRA BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI
  • KATEDRA CYTOFIZJOLOGII
  • KATEDRA EKOFIZJOLOGII ROŚLIN
  • KATEDRA FIZJOLOGII I BIOCHEMII ROŚLIN
  • KATEDRA NEUROBIOLOGII (jako samodzielna jednostka)

Dane kontaktowe

Instytut Biologii Eksperymentalnej

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-24 e-mail: www: https://www.biol.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek