Centrum Kształcenia

Opis zadań

Zakres działań
Centrum Kształcenia
oraz
Sekcji ds. Oferty Dydaktycznej i Jakości Kształcenia

Obsługa posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA);
Koordynowanie oferty dydaktycznej WE-S, w tym m.in:

 • Programy adresowane do potencjalnych studentów Wydziału, m.in.:
  Zdolny uczeń świetny student, Uniwersytet zawsze otwarty;
 • Program Szkoła patronacka;
 • Organizacja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale.

Monitorowanie jakości kształcenia, w szczególności poprzez:

 • Nadzorowanie systemu ankiet studenckich,
 • Prowadzenie badań wśród studentów WE-S na temat jakości kształcenia;

Koordynacja działań dot. Działalności proekologicznej i promowanie rozwoju zrównoważonego -Program EKO EKSoc;
Obsługa systemów USOS, USOSweb, PLANISTA, SRS w zakresie:

 • kodowania
 • rejestracji na zajęcia do wyboru
 • rozkładów zajęć
 • rezerwacji sal;

Rozliczenia Kart Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych;
Monitorowanie rozliczeń międzywydziałowych;
Organizacja procesu rekrutacji na studia na WE-S;
Agregowanie informacji na temat projektów dydaktycznych prowadzonych na WE-S.

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia

Skład osobowy

Lista jednostek