PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Górska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Kodowanie przedmiotów w systemie USOS.

2. Przygotowanie i koordynowanie rejestracji na zajęcia do wyboru na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

3. Pełnienie funkcji wydziałowego koordynatora w zakresie zajęć ogólnouczelnianych.

KONTAKT I DYŻURY