PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Jary

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Współpraca z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia oraz z innymi jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego.

Dbanie o wspólną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia.

Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem raportów dotyczących funkcjonowania „Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia" na Wydziale.

Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

KONTAKT I DYŻURY