Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Opis zadań


Profil badawczy Katedry Socjologii Wsi i Miasta dotyczy zjawisk i procesów występujących w różnych układach terytorialnych, ich funkcjonowaniu i wzajemnych relacjach.

Do obszarów aktywności i zainteresowań teoretyczno-badawczych pracowników zaliczyć można zagadnienia wpisujące się w problematykę: socjologii wsi i socjologii miasta, mezostruktur, kapitału społecznego, partycypacji publicznej, w tym szczególności: rozwoju lokalnego, więzi społecznych, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, procesów globalizacji, samorządu terytorialnego, wdrażania innowacji społecznych na obszarach wiejskich i miejskich, jakości życia, socjologii sportu.


Projekty i granty badawcze Katedry:

 • „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” (nr projektu 015/19/D/HS6/00690) realizowanego w latach 2016-2019 (na podstawie umowy: UMO-2015/19/D/HS6/00690, decyzji DEC-2015/19/D/HS6/00690,) ze środków Narodowego Centrum Nauki, kierownik Katarzyna Zajda
 • „Modele zrządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich”, DEC-2014/14/E/HS6/00398; Narodowe Centrum Nauki; 2015-06-02 do 2018-06-01, kierownik: dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska, wykonawca Agnieszka Michalska-Żyła
 • „Postawy młodzieży wiejskiej w Polsce w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”, (09. 2014 -02. 2015) Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Instytut Szwedzki; 2012-09-07 do 2015-09-07, kierownik: Ewa Engdahl, wykonawca; Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • „Sustainable Rural Development through youth, innovation and entrepreneurship” (Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich)”, Instytut Szwedzki; 2012-07-09 do 2015-07-09, kierownik: Ewa Engdahl, wykonawca; Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych”, UMO-2011/01/B/HS6/02538; Narodowe Centrum Nauki; 2012-01-01 do 2014-05-07, kierownik; Paweł Starosta
 • „Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX/XX wiek)”, UMO-2011/01/B/HS6/01874; Narodowe Centrum Nauki; 2012-01-01 do 2015-06-01, wykonawca; Paweł Starosta
 • „Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania”, 6996/B/H03/2011/40; Narodowe Centrum Nauki; 2011-08-02 do 2013, kierownik: Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • „Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i jakość życia mieszkańców Łodzi”, 274/B/H03/2010/38; Narodowe Centrum Nauki; 2010-04-07 do 2012, kierownik: Paweł Starosta
 • „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego”, UDA- POKL.08.01.02-10-061/09-00; Urząd Marszałkowski w Łodzi; 2010-03-29 do 2012-03-31, kierownik: Tomasz Dorożyński, wykonawca Paweł Starosta

Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-56 e-mail: www: http://www.kswim.uni.lodz.pl/katedra/sekretariat/

Skład osobowy