Sekcja Ikonografii

Opis zadań

Zadania Sekcji Ikonografii Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego związane są z:

 • realizacją polityki gromadzenia i uzupełniania kolekcji ikonograficznej (m.in. analizą katalogów aukcyjnych i typowaniem zbiorów do zakupu, współpracą z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów);
 • opracowaniem i wprowadzaniem do bazy opisów bibliograficznych i rekordów kartotekowych, w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami, zarówno z bieżącego wpływu, jak i w ramach katalogowania retrospektywnego;
 • sporządzaniem rekordów egzemplarza i opracowaniem technicznym dokumentów ikonograficznych;
 • ewidencjonowaniem dokumentów ikonograficznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki;
 • organizacją i prowadzeniem księgozbioru podręcznego;
 • udostępnianiem dokumentów ikonograficznych;
 • magazynowaniem i porządkowaniem kolekcji ikonograficznej;
 • udziałem w skontrach dokumentów ikonograficznych;
 • realizacją planowej polityki ochrony dokumentów ikonograficznych (m.in. typowaniem obiektów do konserwacji, współpracą z Pracownią Konserwacji Zbiorów);
 • udziałem w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z ochroną i udostępnianiem dokumentów ikonograficznych;
 • prowadzeniem działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej poprzez realizację kwerend, przygotowywanie eksponatów na wystawy, udział w konferencjach czy prezentowanie dokumentów ikonograficznych studentom i gościom;
 • prowadzeniem statystyki i sprawozdawczości.


Charakterystyka zbiorów

Na zbiory ikonograficzne Biblioteki UŁ składają się: albumy, katalogi wystaw, grafiki oryginalne i reprodukcje, rysunki, ekslibrisy, fotografie, wydawnictwa pocztówkowe, książki artystyczne, płyty graficzne i klocki drzeworytnicze. Sekcja Ikonografii gromadzi przede wszystkim materiały ikonograficzne dotyczące Łodzi i regionu łódzkiego, a także prace artystów plastyków z nim związanych.

 • W kolekcji graficznej na uwagę zasługują miedzioryty prezentujące sztukę antyczną, kandelabry i postacie historyczne, staloryty oraz litografie przedstawiające architekturę i krajobrazy, a także współczesne prace polskich artystów: S. Mrożewskiego, W. Borowskiego, T. Cieślewskiego, W. Skoczylasa, S. Fijałkowskiego, T. Jóźwiaka, J. Kotlarczyka, H. Płóciennika, L. Rózgi, W. Śniadeckiego, A. Starczewskiego, A. Nowickiego, L. Tyrowicza i W. Kondka.
 • Zbiór rysunku tworzą obiekty sztuki współczesnej. Wyjątkowo cennym zespołem jest spuścizna po L. Tyrowiczu (78 szkicowników), a także kolekcja rysunków satyrycznych, m.in.: K. Grusa, J. Lachowicza, J. Frankowskieg, S. Ibis-Gratkowskego.
 • Wśród licznej kolekcji ekslibrisów (najstarsze pochodzą z XVI i XVII wieku) na uwagę zasługuje albumu Zbiór exlibrisów i projektów exlibrisów E. Zegadłowicza z 1940 roku, ekslibrisy niemieckojęzyczne z przełomu XIX i XX wieku, znaki własnościowe z początku XX wieku z unikatowymi projektami L. Miskyego oraz ponad 200 ekslibrisów i projektów ekslibrisów L. Tyrowicza.
 • Odrębnym zespołem dokumentów są wydawnictwa albumowe, teki z grafiką i reprodukcjami. W albumach XVIII-wiecznych przeważają pozycje dotyczące architektury, sztuki starożytnej i wzorniki, m.in. Vestigia delle Terme di Tito e loro interne Picture Franciszka Smuglewicza z 1776 roku. W XIX - wiecznych dziełach, zdominowanych przez litografię, staloryty i drzeworyty sztorcowe, odnajdujemy wydawnictwa przedstawiające portrety i widoki, takich autorów jak: M. Fajans, J.N. Głowacki, N. Orda, K.W. Kielisiński. Spośród XX - wiecznych prac na uwagę zasługują teki graficzne S. Mrożewskiego i L. Tyrowicza.
 • Olbrzymią wartość dokumentalną, historyczną i artystyczną posiada zbiór fotografii, na który składają się: XIX-wieczne albumy tematyczne, XIX-wieczne albumy rodzinne, portrety, ikonografia Łodzi i regionu (m.in. B. Wilkoszewskiego), fotografia miast (m.in. J. Bułhaka), obiektów i zabytków, fotoserwisy, fotografia artystyczna, przeźrocza. Niezwykle cenna ze względów ikonograficznych i etnograficznych jest kolekcja fotografii Widoki Kamieńca Podolskiego M. Greima z 1890 roku, która dotarła do Łodzi wraz z pamiątkami po E. Orzeszkowej.
 • W zasobie ikonograficznym znajdują się również karty pocztowe o różnej tematyce, kolekcja książek artystycznych (m.in.: M. Gajewskiego, A.M. Bartczaka, M. Owczarka, Z. Brzezińskiego, J. Tryzno) oraz bogaty księgozbiór podręczny zawierający fachową literaturę z zakresu ikonografii.

Dane kontaktowe

Sekcja Ikonografii

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-62

Skład osobowy