Biblioteki na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę specjalistyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, edukacji artystycznej, wychowania fizycznego, etyki, socjologii i logiki.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych o tematyce związanej z pedagogiką, psychologią, edukacją artystyczną, wychowaniem fizycznym, etyką, socjologią i logiką;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni i w wolnym dostępie,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteki na Wydziale Nauk o Wychowaniu

 • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek