Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

Opis zadań

Do zadań Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Wydziału Nauk o Wychowaniu i Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

Skład osobowy