Katedra Bankowości

Opis zadań

Badania prowadzone w Katedrze Bankowości dotyczą ważnych i aktualnych zagadnień z dziedziny bankowości. Wśród głównych nurtów badawczych znajdują się kwestie przemian zachodzących na rynku finansowym, będących efektem globalizacji i postępu technologicznego, uwarunkowań rozwoju sektora bankowego i kierunków współpracy z sektorem nowoczesnych technologii (FinTech), wymogów i wyzwań regulacyjnych (w tym w szczególności związanych z zarządzaniem ryzykiem), społecznej odpowiedzialności banków.

Działalność naukowa Katedry prowadzona jest w ramach badań finansowanych z grantów MNiSW i NCN, grantów pozyskanych od instytucji sektora finansowego (NBP, banków komercyjnych), badań statutowych, badań naukowych młodych pracowników i doktorantów; sporządzane są także ekspertyzy i raporty dla centralnych instytucji w kraju. Pracownicy Katedry zaangażowani są w realizację projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze środków UE realizowanych w ramach takich programów jak POWER i HORYZONT 2020 oraz międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+ realizowanych w międzynarodowych konsorcjach. Katedra Bankowości zaangażowana jest także we współpracę z praktyką poprzez uczestnictwo w programie Santander Universidades, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Katedra sprawuje opiekę nad specjalnościami na kierunku Finanse i Rachunkowość: "Bankowość" na I stopniu oraz "Instytucje i produkty finansowe" na II stopniu oraz nadzoruje merytorycznie kierunek studiów: Bankowość i finanse cyfrowe, w ramach którego sprawuje opiekę nad specjalnościami: "Bankowość 4.0" na I stopniu oraz "Finanse cyfrowe" na II stopniu.

Kierownikiem Katedry jest prof dr hab. Monika Marcinkowska. Szczegółowe informacje o Katedrze i jej pracownikach dostępne są na stronie http://bankowosc.uni.lodz.pl/.

Kontakt: sekretariat Katedry Bankowości, p. Małgorzata Jędraszczyk, tel. (+48 42) 635 53 40, e-mail: bankowosc@uni.lodz.pl,Dane kontaktowe

Katedra Bankowości

  • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-53-40 e-mail: www: http://bankowosc.uni.lodz.pl/

Skład osobowy