PROFIL PRACOWNIKA: Monika Marcinkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Katedry Bankowości

BIOGRAM

 • magister (Zarządzanie i marketing): 1996 (“Wycena przedsiębiorstw - wpływ uwarunkowań i przesłanek na wybór metody oraz wyniki wyceny”)
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: 1998 („Rola rachunkowości w zarządzaniu wartością firmy”)
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: 2004 („Wartość banku – kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku”)
 • profesor nauk ekonomicznych: 2014 („Kapitał relacyjny banku”)

ZAINTERESOWANIA

 • bankowość;
 • zarządzanie instytucjami finansowymi;
 • rachunkowość instytucji finansowych;
 • innowacje finansowe;
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstw, kapitał intelektualny;
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; zrównoważone finanse;
 • władztwo korporacyjne (corporate governance)

OSIĄGNIECIA

 • Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konfederacji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk humanistycznych za całokształt osiągnięć badawczych (2002)
 • Beta - Polska Nagroda za Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami (2005)
 • nagroda w III Konkursie Komitetu Nauk o FinansachPolskiej Akademii Nauk promującym wybitne osiągnięcia w zakresie finansów(2010)

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź

sekretariat Katedry Bankowości: 42-635-53-40

Rewolucji 1905r 39 pokój: T-412 Łódź 90-214 Łódź