Pracownia Komputerowa

Opis zadań

Celem Pracowni jest:

  • Obsługa informatyczna pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego
  • Tworzenie, konserwacja i zabezpieczenie infrastruktury informatycznej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
  • Projektowanie, tworzenie, konfigurowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnej nauk humanistycznych

Dane kontaktowe

Pracownia Komputerowa

  • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź
  • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-78 e-mail:

Skład osobowy