Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Opis zadań

Zakres zainteresowań naukowych Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (IZŚiPP) - ukierunkowanych na badania prowadzone w obrębie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - określają następujące zagadnienia:

 • rozwój przestrzenny obszarów miejskich i wiejskich, polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne;
 • rozwój lokalny i gospodarka przestrzenna, struktura i funkcje miast i ich rola w sieci osadniczej;
 • metropolie i obszary metropolitalne;
 • rewitalizacja obszarów miejskich;
 • fizjografia i środowiskowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego;
 • struktura przestrzenna i lokalizacja działalności gospodarczej;
 • przestrzenne aspekty budownictwa;
 • geografia przemysłu;
 • geografia transportu;
 • geografia emigracji polskiej.

Ponadto przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (IZŚiPP) podejmowane są różne inne działania. IZŚiPP:

 • jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu konferencji naukowych;
 • uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów oraz grantów;
 • realizuje różnego rodzaju projekty we współpracy i na zlecenie administracji oraz władz samorządowych;
 • publikuje zwarte wydawnictwa naukowe, zarówno w formie pojedynczych tomów, serii wydawniczych, jak i czasopism;
 • prowadzi kierunki studiów:
  • Gospodarka Przestrzenna (I st; licencjackie i inżynierskie);
  • Planowanie i Organizacja Przestrzeni (II st.).

Więcej na kzsipp.geo.uni.lodz.pl/

Dane kontaktowe

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

 • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-70 e-mail: www: http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy