PROFIL PRACOWNIKA: Martyna Lińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Opis stanowiska

1. Prowadzenie sekretariatu Instytutu.

2. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Instytutu w tym:

- sporządzanie dorocznych planów urlopowych;

3. Zaopatrywanie pracowników Instytutu w materiały niezbędne do prowadzenia dydaktyki
i realizacji badań naukowych.

4. Opieka nad księgozbiorem.

5. Opieka nad sprzętem i wyposażeniem pomieszczeń Instytutu w tym:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

- cechowanie zakupionego wyposażenia;

- przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji oraz likwidacji materiałów (przedmiotów) zużytych.

6. Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-45-81

e-mail: martyna.linska@geo.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 31 pokój: 310 90-142 Łódź