PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Masierek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo- dydaktyczny, kierunkowy koordynator praktyk studenckich, członek Rady Wydziału, zastępca Redaktora Biuletynu Uniejowskiego

BIOGRAM

Łodzianka

Wykształcenie:

mgr ekonomii - 2001, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ, specjalizacja: Inwestycje i nieruchomości;

dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Teoria i praktyka zarządzania procesami rewitalizacji miast w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych

Od października 2015 r. adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ;

Wieloletnie doświadczenie pracy w samorządzie (Urząd Miasta Łodzi; Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi); współpraca z gminami przygotowującymi i realizującymi procesy rewitalizacji. W swojej pracy stara się nieustannie łączyć teorię, naukę, dydaktykę z działalnością na rzecz praktyki.

Autorka licznych publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, w dużej mierze nt. rewitalizacja miast,

Współpraca międzynarodowa:

 • Przedstawicielstwo Landu Berlina w Brukseli (05.2004)- staż zawodowy;
 • Urząd Miasta Poczdamu, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Projekt rewitalizacji obszaru poprzemysłowego „Schiffbauergasse“ (04.2004- 05.2004)- staż zawodowy;
 • Senat Berlina ds. Rozwoju Miasta: Planowania, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Ochrony Środowiska i Komunikacji; Wydział „Socjalne Miasto“, Referat ds. Kierowania Programami i Szczególnymi Projektami UE, w tym finansowanymi z inicjatywy URBAN; Referat ds. Obszarów ze Szczególnymi Potrzebami (02.2004-04.2004)- staż zawodowy;
 • Senat Berlina ds. Rozwoju Miasta: Planowania, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Ochrony Środowiska i Komunikacji w Referacie ds. Współpracy Międzynarodowej i Protokołu (10.2003- 01.2004) - staż zawodowy.
 • Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy (maj 2017) - wyjazd dydaktyczny w ramach Programu Erasmus+.
 • Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy (kwiecień 2022) - wyjazd dydaktyczno-naukowy w ramach Programu Erasmus+
 • Technische Universität Wien, TUW, Austria (maj 2022) - staż naukowy w ramach Programu Erasmus+
 • Comenius University in Bratislava, Słowacja (czerwiec 2022) - wyjazd badawczy.
 • Universität Regensburg, Niemcy (październik 2022), wizyta studyjna w ramach "Cooperations with Univesities in Central and Eastern Europe" DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

ZAINTERESOWANIA

rewitalizacja miast, nowe funkcje obszarów poprzemysłowych, przestrzeni sąsiedzkie, inwestycje

OSIĄGNIĘCIA

 

 • stypendystka Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych administracji publicznej z Europy Środkowej i Wschodniej, 2003/2004;
 • nagroda Dyrektora Urzędu Statystycznego za prace związane ze spisem powszechnym, 2002;
 • I nagroda w kategorii „Infrastruktura komunalna” w konkursie Dobre Praktyki PPP współorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki za Program rewitalizacji domów familijnych, 2008;
 • nagrody Prezydenta Miasta Łodzi: 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010.
 • promotor najlepszej pracy magisterskiej na kierunku Gospodarka przestrzenna. Tytuł pracy: Zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej, studentka Paulina Świstak (2018);
 • II miejsce w plebiscycie na najlepszego wykładowcę na Wydziale Nauk Geograficznych wg absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna w roku 2021.
 • Nagroda rektora za cykl publikacji (2021).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 609-030-393

tel: 42-635-45-73

Kopcińskiego 31 (Budynek K, piętra I i III.) 90-142 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-12:00 pokój 302