PROFIL PRACOWNIKA: Marta Borowska-Stefańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2. Praca naukowa.

BIOGRAM

Wykształcenie

 • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

KURSY, SZKOLENIA

 • Szkolenie - "Portal geostatystyczny - platforma nowych możiwości" (27.11.2015);
 • Szkolenie "MS Teams w kształceniu zdalnym i mieszanym" (8.10. 2020)
 • Szkolenie ESRI ArcGIS PRO: Tworzenie i edycja danych (22-23.06.2020)
 • Szkolenie ESRI - Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS (16.10.2020)
 • Szkolenie ESRI - Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst (13.04.2021)
 • Szkolenie Writefull, 16.03.2022 r. (Biblioteka UŁ).
 • Szkolenie - Profil Autora w bazie Scopus (szkolenie UŁ), 16.03.2022 r.

Staże

 • ERASMUS+, Rumunia, 17-21.09.2018r., Uniwersytet w Oradei,
 • Ukraina, luty 2019 r., Politechnika Lwowska,
 • Polska, 2019 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • ERASMUS+, Rumunia, 13-17.05.2019r., Uniwersytet w Oradei,
 • ERASMUS+, Rumunia, 13-17.09.2021r., Uniwersytet w Oradei,

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze

 • planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, zarządzanie ryzykiem powodziowym, GIS, mobilność przestrzenna, geografia transportu.


Zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka, sport.

OSIĄGNIECIA

MINIATURA 2 NCN; Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi

IDUB 2021-2022 Grant dla młodych badaczy, kierownik projektu, Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (proces ewakuacji ludności) w województwie mazowieckim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych

IDUB 2022- 2023 - Grant dla doświadczonych badaczy IDUB II ed.; kierownik projektu; Zróżnicowanie wzorców mobilności przestrzennej osób starszych w małych miastach województwa łódzkiego

IDUB 2022-2023 - Grant na zwiększenie potencjału aplikacyjnego IDUB; wykonawca; kierownik projektu, Badanie pilotażowe zmian funkcjonowania systemu transportowego dużego ośrodka miejskiego, towarzyszące pandemii COVID-19. Przejściowa modyfikacja czy permanentna transformacja

Borowska-Stefańska M., Domagalski A., Wiśniewski S., Changes concerning commute traffic distribution on a road network following the occurrence of a natural disaster – The example of a flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland), "Transportation Research Part D: Transport and Environment", vol. 65, 2018, s. 116-137,

Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., 2021, Changes in the spatial development of flood hazard areas in Poland between 1990 and 2018 in the light of legal conditions, "Land Use Policy" 2021,

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-45-64

Kopcińskiego 31 pokój: 105 90-142 Łódź

Dyżury

piątek: 13:00-14:00