PROFIL PRACOWNIKA: Elżbieta Kobojek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Rozpatruję sprawy studenckie dla kierunków studiów: geografia, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, planowanie i organizacja przestrzeni.

- Doradzam i wspieram studentów w różnych sprawach związanych ze studiami.

Jako zastępca dyrektora wykonuję prace powierzone przez dyrektora IZŚiPP, głównie w zakresie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i obsady zajęć na kierunkach studiów gospodarka przestrzenna oraz planowanie i organizacja przestrzeni.

Prowadzę badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna (studia I stopnia) oraz planowanie i organizacja przestrzeni (studia II stopnia), Wykonuję liczne prace organizacyjne, angażuję się w popularyzację wyników badań naukowych i promocję Wydziału Nauk Geograficznych

BIOGRAM

Wykształcenie:

Dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii (2010)

Dr nauk o Ziemi w zakresie geografii (1997)

Mgr geografii (1988)

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku geografia (1983-1988)

ZAINTERESOWANIA

- Gospodarka przestrzenna

- Wpływ środowiska przyrodniczego na zagospodarowanie przestrzenne

- Zagrożenia naturalne

- Procesy geodynamiczne w obszarach zurbanizowanych

- Rzeka w przestrzeni miejskiej

OSIĄGNIECIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-09

Narutowicza 88 pokój: 11 90-139 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-11:30 Budynek przy ul. Narutowicza 88, pokój nr 11
czwartek: 10:00-11:00 Budynek przy ul. Narutowicza 88, pokój nr 11

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

tel: 42-635-45-53

Kopcińskiego 31 pokój: 102 90-142 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00