PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Leśniewska-Napierała

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny.

BIOGRAM

Wykształcenie:

  • magister gospodarki przestrzennej - 2009, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • magister geografii (specjalność: geografia polityczna i studia regionalne) - 2009, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, promotor: prof. dr hab. M. Sobczyński, promotor pomocniczy: dr hab. M. Barwiński, prof. UŁ.

ZAINTERESOWANIA

obszary wiejskie, partycypacja społeczna, gospodarka przestrzenna, turystyka, mniejszości narodowe, geografia polityczna.

OSIĄGNIĘCIA

  • 2022 - II miejsce w plebiscycie absolwentów na najlepszego nauczyciela akademickiego na kierunku Planowanie i Organizacja Przestrzeni w roku akademickim 2021/22;
  • 2020 - II nagroda w konkursie im. Profesora Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
  • 2017 - indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji pt. "Sytuacja Polaków na Litwie i Łotwie – aspekt geograficzno-polityczny",
  • 2017 - nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy poster na XXXIII Seminarium Geografii Wsi;
  • 2012, 2013, 2014 - nagroda Rektora UŁ dla doktorantów UŁ - za aktywne uczestnictwo w życiu uczelni;
  • 2011 - wyróżnienie w sesji referatowej Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.", Rzeszów.

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 88 (Wydział Nauk Geograficznych) 90-139 Łódź

tel: 42-635-45-73

Kopcińskiego 31 (Budynek K, piętra I i III.) pokój: 302 90-142 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-11:30