Katedra Wymiany Międzynarodowej

Opis zadań

Katedra Wymiany Międzynarodowej to jednostka naukowo-dydaktyczna, która powstała w 2008 r. Kadra naukowa Katedry prowadzi zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia (np. Ekonomia, program w języku polskim i języku angielskim) oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują zagadnienia z obszaru ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego. Są to m.in. procesy integracyjne i transformacyjne w gospodarce światowej, wzrost i rozwój gospodarczy, handel międzynarodowy, polityka handlowa, internacjonalizacja przedsiębiorstw, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, specjalne strefy ekonomiczne, badanie rynków zagranicznych, marketing międzynarodowy, e-biznes, społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka.

Dane kontaktowe

Katedra Wymiany Międzynarodowej

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-51-61 e-mail: www: www.ekonomia.uni.lodz.pl

Skład osobowy