Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego

Opis zadań

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego jest placówką niepubliczną. Powstało dzięki inicjatywie władz Uniwersytetu Łódzkiego, które wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i pracowników, w czerwcu 2012 roku powołały do życia placówkę przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Siedzibą Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego jest XIII Dom Studenta, w którym placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Przedszkole dysponuje 99 miejscami w pięciu oddziałach różnowiekowych.

Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem elementów systemu pedagogicznego Marii Montessori. Zgodnie z realizowaną koncepcją, sale przedszkolne wyposażono w materiał rozwojowy Montessori, inne pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt dostosowany do wzrostu dzieci. Dużą wagę przywiązuje się do ładu, porządku i estetyki wokół dzieci, zarówno w salach przedszkolnych, jak i w innych pomieszczeniach Przedszkola. Pomoce dydaktyczne (materiał rozwojowy), będące dla dzieci w bezpośrednim dostępie, są zawsze uporządkowane i kompletne. Dopełnienie estetycznego wnętrza Przedszkola stanowi ciekawie zaaranżowany ogród przedszkolny, wyposażony w różnorodny i wielofunkcyjny sprzęt do zabaw na powietrzu.

Przedszkole UŁ jest placówką, która realizuje wszystkie cele opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz montessoriańskiej wolności i swobody. Główny nacisk kładziony jest na wspieranie indywidualności oraz rozwijanie dziecięcej samodzielności, by umożliwić wychowankom pełne wykorzystanie swojego potencjału rozwojowego.

Dane kontaktowe

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego

  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 91-404 Łódź
tel: 42-665-54-75 e-mail: www: www.przedszkole.uni.lodz.pl

Skład osobowy