Archiwum Sybiraków

Opis zadań

Archiwum Sybiraków powstało w wyniku porozumienia pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Oddziałem w Łodzi Związku Sybiraków, zawartego 21 listopada 2018 r. Dotyczy ono przekazania społeczności akademickiej zasobów Komisji Historycznej Związku Sybiraków w Łodzi. Są to przede wszystkim wspomnienia i relacje osób deportowanych w głąb ZSRR w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Archiwum Sybiraków stawia sobie za cel katalogowanie, opracowywanie i udostępnianie szerokiemu odbiorcy tego unikatowego zbioru, na który składają się teczki ze wspomnieniami byłych zesłańców, nagrania oraz ikonografia. Dokumentowanie przeżyć obywateli polskich represjonowanych przez ZSRR ma w Instytucie Historii UŁ już bardzo długą (trzydziestoletnią!) tradycję. W Archiwum Sybiraków znajdują się bowiem materiały zgromadzone zarówno przez członków Związku Sybiraków, jak i przez pracowników i seminarzystów Katedry Historii Europy Wschodniej UŁ, którzy pod kierunkiem dr. hab. Albina Głowackiego, prof. UŁ przez wiele lat nagrywali i spisywali relacje świadków historii. Spora część archiwaliów łódzkich Sybiraków była od początku przechowywana w siedzibie tej Katedry, której pracownicy i seminarzyści przygotowali na jej bazie opracowania naukowe i prace dyplomowe. Niemalże wszystkie materiały wspomnieniowe, które weszły w skład zasobu Archiwum Sybiraków, zostały opisane przez Albina Głowackiego, a wykaz ten znajduje się na łamach rocznika „My, Sybiracy” w kolejnych odsłonach „Kartoteki relacji sybirackich w zbiorach Komisji Historycznej Oddziału Łódzkiego”.

Dane kontaktowe

Archiwum Sybiraków

  • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź
tel: 723-100-420 e-mail:

Skład osobowy