PROFIL PRACOWNIKA: Wojciech Marciniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zainteresowania badawcze:

- historia stosunków polsko-radzieckich

- dzieje Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

- dyplomacja Polski okresu stalinowskiego

- Związek Patriotów Polskich w ZSRR

- przesiedlenia i repatriacja Polaków ze Wschodu

Zajęcia dydaktyczne:

- historia polityczna Polski i powszechna XX w.

- losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

- komercjalizacja i transfer wiedzy historycznej do społeczeństwa

- wojskoznawstwo (m.in. w zakresie dziejów tradycji oręża polskiego)

- stosunki międzynarodowe

Działalność popularyzatorska i organizacyjna:

- wykłady i warsztaty dla szkół, muzeów, towarzystw i klubów historycznych i innych instytucji o tematyce wschodniej i sybirackiej

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie popularyzacji wyników badań historycznych

- koordynacja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi


Praca w Archiwum Sybiraków UŁ:

- opracowywanie, katalogowanie, poszerzanie, digitalizowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:15-11:45