Centrum Współpracy z Otoczeniem

Opis zadań

Do zadań Centrum należy koordynacja współpracy UŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budowanie i wzmacnianie relacji uczelni z absolwentami, stymulowanie procesów i kreowanie projektów związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród pracowników oraz studentów, wspomaganie kształtowania kariery zawodowej studentów i pracowników UŁ oraz monitorowanie losów absolwentów uczelni.

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ
Uniwersytet Łódzki chce nawiązać długoterminowe partnerstwa strategiczne z wybranymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Tworzymy strategiczne partnerstwa ze spółkami handlowymi, organami sektora publicznego i innymi organizacjami. Budowanie i utrzymywanie silnych relacji ze środowiskiem społecznym i gospodarczym było w ostatnich latach i niezmiennie pozostaje istotnym elementem strategii rozwoju Uczelni.

ROZWIJANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH. WSPARCIE DLA STARTUPÓW
Warsztaty adresowane przede wszystkim do studentów i studentek nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważali założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. Podczas zajęć poruszane są kwestie formalne i marketingowe związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Ponadto w Biurze Karier można umówić się na indywidualne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości obejmujące zakładanie działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, pozyskiwania środków na rozpoczęcie biznesu.

KIERUNKI STUDIÓW Z UDZIAŁEM PRAKTYKÓW
Centrum Współpracy z Otoczeniem inicjuje lub wspiera Wydziały w realizacji kształcenia praktycznego, odpowiadającego na potrzeby pracodawców i realizowanego z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. W ostatnich miesiącach intensywnie pracowano m.in.: nad uruchomieniem wspomnianych już studiów „Automatyzacja Procesów Biznesowych” - zaprojektowanych w ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu, którzy dostrzegając ogromy wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie robotyzacji, włączą się w proces dydaktyczny.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Biuro Karier UŁ nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. W 2019 r. wspólnie z Łódzkim Centrum Obywatelskim zorganizowane zostało szkolenie w ramach programu Rozwój Kompetencji Cyfrowych dla przedstawicieli łódzkich NGO. W tym samym programie współpracowaliśmy z Art_Inkubatorem oraz Skyhub dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami. Na Lumumby 14 gościliśmy także Fundację Szkoła z Klasą czy Fundacja Form.Art, wspierając realizowane przez nie projekty.


WSPARCIE PRACODAWCÓW

Pośrednictwo praktyk, staży i pracy

Firmy i instytucje zgłaszające się Biura Karier, będącego częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem uzyskują wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy i na praktyki spośród studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Biuro Karier jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia. Dzięki nawiązaniu współpracy z portalem JobTeaser rozszerzone zostały możliwości aplikowania studentów i absolwentów UŁ na oferty najlepszych pracodawców w Europie. Dodatkowo absolwenci UŁ uzyskają możliwość publikowania ofert adresowanych do studentów i absolwentów Uczelni.

Targi Pracy na UŁ

Jedno z największych tego typu wydarzeń w regionie, które na przestrzeni ostatnich lat przyciągnęło ponad 20 000 studentów i absolwentów oraz blisko 200 pracodawców. Targi dają studentom możliwość bezpośredniego spotkania z dużą ilością firm z różnych sektorów w jednym miejscu. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje – warsztaty związane z poszukiwaniem pracy, spotkania branżowe oraz konkursy.

WorkShow – Branżowe Targi Pracy

WorkShow - Branżowe Targi Pracy to „małe targi” odbywające się na konkretnych Wydziałach UŁ i dające możliwość spotkania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z firmami poszukującymi kandydatów w konkretnych sektorach. Taka formuła pozwala pracodawcom szybko i łatwo dotrzeć do dużej liczby studentów o konkretnym profilu wykształcenia, a studentom i absolwentom ułatwia znalezienie zajęcia w swoim zawodzie.

Budowanie wizerunku pracodawców

Pracownicy Biura Karier realizują usługi w zakresie employer brandingu wśród studentów Uniwersytetu. W ramach zawieranych umów przygotowywany jest kompleksowy program komunikacji wspierany organizacją wydarzeń pozwalających skutecznie zaprezentować ofertę i budować pozytywny wizerunek atrakcyjnego pracodawcy.

Łódzkie Dni Informatyki

Od 2017 r. we współpracy z Politechniką Łódzką i firmami zrzeszonymi w klastrze ICT Centralna Polska organizujemy doroczne wydarzenie pn. Łódzkie Dni Informatyki, którym towarzyszą targi pracy adresowane m.in. do studentów. W 3 edycjach wydarzenia obejmującego wykłady plenarne, szkolenia i warsztaty dla uczniów, studentów i profesjonalistów z branży IT na UŁ wzięło udział ponad 1300 osób.


BUDOWANIE RELACJI Z ABSOLWENTAMI

Program „Absolwent VIP UŁ”

Idąc w ślady najlepszych uczelni na świecie i mając na celu umacnianie więzi z Absolwentami, Uniwersytet Łódzki od 2013 r. realizuje program Absolwent VIP, skierowany do najwybitniejszych wychowanków Uczelni – grona ekspertów, ludzi sukcesu, osobistości ze świata nauki, sztuki, polityki, biznesu. Program oferuje różnorodne formy aktywności oraz wartościowe inicjatywy dla rozwoju polskiej edukacji.

Projekt mentorski UŁ

Głównym założeniem inicjatywy jest włączenie wybitnych Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów. Absolwenci VIP odgrywający rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

Karta Absolwenta oferuje szereg przywilejów i korzyści. Zaczynając od rabatów na usługi i produkty wielu Partnerów projektu, wśród których znaleźć można propozycje z branży turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej, gastronomicznej czy edukacyjnej, a kończąc na szerokiej ofercie przygotowanej przez Uniwersytet Łódzki. Posiadacze karty mogą skorzystać z rabatów na studia podyplomowe (10% zniżki na wybrane kierunki), dostęp do zasobów Biblioteki UŁ (bez kaucji) czy możliwość korzystania z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Monitorowanie karier absolwentów

Realizowane są corocznie trzy tury sondażowego badania panelowego: I (1 rok po zakończeniu studiów), II (3 lata po zakończeniu), III (odpowiednio 5 lat). Za sprawą wcześniejszych rekomendacji, wyrażonych przez absolwentów w badaniach "Monitorowania Karier Absolwentów", od 2016 dostarcza ono zupełnie nowych danych oraz takich, które stanowią uzupełnienie badania absolwentów. Raporty z badań wyłącznie do użytku wewnętrznego przekazywane są do władz Uczelni i wszystkich Wydziałów. Na zamówienie pracowników UŁ przygotowywane są szczegółowe zestawienia, w tym na potrzeby spotkań z PKA, w których uczestniczy pracownik Biura Karier.


BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
Zarządzanie kontem UŁ w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozwala na dofinansowywanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo.

Dane kontaktowe

Centrum Współpracy z Otoczeniem

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
  • Lumumby 14 91-404 Łódź
tel: 42-635-41-76 e-mail: www: www.uni.lodz.pl/wspolpraca

Skład osobowy

Lista jednostek