PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Paszko

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • kreowanie i realizacja strategii budowania więzi między UŁ i jego absolwentami;
  • budowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami UŁ w ramach koordynacji projektu Klub Absolwenta UŁ oraz programu rabatowego Karta Absolwenta UŁ
  • wsparcie i współrealizacja kluczowych projektów jednostki, w tym m.in. Programu Absolwent VIP, Projektu mentorskiego oraz wykładów eksperckich wybitnych absolwentów;
  • podtrzymywanie relacji z partnerami uczelni oraz pozyskiwanie nowych partnerów instytucjonalnych do współpracy;
  • zaangażowanie w bieżące projekty realizowane we współpracy z innymi jednostkami lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-41-76

Narutowicza 68 pokój: 212 90-136 Łódź