PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Jaśniewicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Prowadzenie rejestru oraz pomoc w formalnościach związanych z nieobligatoryjnymi praktykami studenckimi;
  • Obsługa administracyjna biura (obsługa kancelaryjna poczty zewnętrznej i wewnętrznej, zamówienia materiałów, inwentaryzacje sprzętu oraz biblioteki biurowej);
  • Obsługa rachunkowo-księgowa jednostki;
  • Działania logistyczne podczas wydarzeń organizowanych przez jednostkę tj. Targi Pracy na UŁ, WorkShow, Akademia Kompetencji;
  • Przygotowanie umów stażowych, rozliczanie dzienników stażowych oraz dokumentów finansowych, kompletowanie dokumentacji projektu (Projekt Students' POWER);
  • Rozliczanie dokumentów finansowych oraz rejestracja uczestników w SL (Projekt Absolwent IT).

BIOGRAM

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz osób starszych. W Biurze Karier pracuję od 2013 roku.

KONTAKT I DYŻURY

Lumumby 14 (Biuro Karier) pokój: 3 91-404 Łódź