PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Stompel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń rozwijających umiejętności miękkie i kompetencje cyfrowe
  • Wsparcie w obszarze kariery studentów i studentek zagranicznych
  • Prowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach programów: Uniwersytet Zawsze Otwarty (dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych), Aktywni mogą więcej (dla członków i członkiń kół naukowych) oraz projektu Students' Power (szkolenie Kompetencje cyfrowe oraz Własna firma dla początkujących)
  • Organizacja wydarzeń szkoleniowych we współpracy z firmami i partnerami zewnętrznymi (Digital Skills Festival, Akademia Kompetencji, My Digital Life, Rozwój Kompetencji Cyfrowych)

BIOGRAM

Trenerka kompetencji cyfrowych, coachka kariery. Trenerka w projekcie Asy Internetu Fundacji Szkoła z Klasą i Google. Facylitatorka metody CSI:Lab opartej na Design Thinking w programie Projektanci Innowacji PFR i Google. Prowadziła szkolenia w ramach programu Rozwój Kompetencji Cyfrowych realizowanych w partnerstwie z Facebookiem. Na co dzień pracuje w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, wspierając studentów w rozwoju zawodowym. Trenerka szkoleń międzynarodowych realizowanych w programie Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz międzynarodowe szkolenie Training of Trainers organizowane przez SALTO Training and Cooperation Resource Centre.

KONTAKT I DYŻURY

pok. 5: 42-665-53-94

Lumumby 14 pokój: 5 91-404 Łódź