PROFIL PRACOWNIKA: Natalia Bocian-Trędowicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Koordynowanie działaniami Biura Karier;
  • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków EFS;
  • Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS;
  • Pisanie wniosków o dofinansowanie projektów.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-53-93

Lumumby 14 pokój: 4 91-404 Łódź