PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Dobiński

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Przygotowanie i realizacja strategii komunikacji marketingowej Biura Karier UŁ
  • Kompleksowa obsługa oficjalnych kont mediów społecznościowych Biura Karier UŁ
  • Tworzenie i edycja contentu w kanałach komunikacyjnych
  • Budowa wizerunku Biura Karier dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wsparcie Employer Branding'owe pracodawców
  • Promowanie działalności jednostki na terenie Uczelni oraz poza jej obszarem

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: lukasz.dobinski@uni.lodz.pl

Lumumby 14 pokój: 1 91-404 Łódź