Centrum Rozwoju Wydziału

Opis zadań

Umiędzynarodowienie

 • Koordynacja międzynarodowych programów mobilnościowych na Wydziale.
 • Rekrutacja studentów studiów regularnych na wyjazdy w ramach programów mobilnościowych (Erasmus+, Edukacja, podwójny dyplom w Huddersfield).
 • Wsparcie i obsługa „dziekanatowa” studentów mobilnościowych z zagranicy.
 • Realizacja programu EkSoc Fellowship Programme. Opieka nad visiting scholars.
 • Organizacja EkScowej, łódzkiej szkoły letniej oraz koordynacja wyjazdowych summer school. Koordynacja współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach summer school.
 • Koordynacja i realizacja umów z uczelniami z Chin.
 • Prowadzenie rejestru umów bilateralnych i o współpracy w ramach Erasmus+.

Organizacja wydarzeń na Wydziale

 • Organizacja wydarzeń na Wydziale offline & online (HelloEkSoc, Chinese Days, Diversity Days, Inauguracja roku akademickiego, Gala Absolwentów, wykłady dziekańskie, summer school).

Informacja i komunikacja. Prowadzenie wydziałowych mediów społecznościowych oraz strony www

 • Prowadzenie w języku polskim i angielskim profili Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w mediach społecznościowych: w portalach Facebook, Instagram, YouTube i LinkedIn.
 • Obsługa strony internetowej Wydziału.
 • Obsługa wydziałowego maila eksocul@uni.lodz.pl.

Promocja nauki i wydziałowych akcji

 • Promocja działalności badawczej i naukowej pracowników Wydziału.
 • Promocja wydarzeń organizowanych na Wydziale i we współpracy z Wydziałem.

Prowadzenia kampanii reklamowych w mediach społecznościowych

Obsługa procesu rekrutacji na studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Współpraca z wydziałowymi SKNami i organizacjami studenckimi

Obsługa graficzna i multimedialna na potrzeby Wydziału. Dbałość o identyfikację wizualną UŁ

Sprawozdawczość i raportowanie

 • Prowadzenie rejestru z zakresu umiędzynarodowienia Wydziału.
 • Opracowywanie na potrzeby Rektoratu, PKA itp. raportów i sprawozdań z zakresu umiędzynarodowienia, promocji.

Prowadzenie magazynu wydziałowych materiałów promocyjnych

Współpraca i kontakt z mediami

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Wydziału

 • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-50-40 e-mail: www: www.eksoc.uni.lodz.pl

Skład osobowy