PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Gwarda-Żurańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Narzędzia pakietu Office 365:

 • Opracowywanie formularzy rejestracyjnych on-line (Forms) na potrzeby CRW i jednostek Wydziału.
 • Wsparcie współpracowników w zakresie obsługi Excel.
 • Obsługa konta pocztowego Centrum Rozwoju Wydziału eksocul@uni.lodz.pl.
 • Tworzenie kalendarzy rezerwacji w Bookings.
 • Obsługa rezerwacji sal: do nagrań i transmisji - C20, sali konsumpcyjnej C02 oraz pracowni Refinitive - E106.
 • Przygotowywanie przewodników (Witaj na EkSocu) i prezentacji na potrzeby CRW oraz obsługa EkSocowego Helpdesku dla studentów.

Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi:

 • Obsługa folderów kół naukowych i organizacji studenckich w chmurze.
 • Wsparcie techniczne w zakresie obsługi plików związanych z finansami kół i organizacji.
 • Stały kontakt z przedstawicielami SKNów oraz weryfikacja sprawozdawczości.

Wydarzenia:

 • Współorganizacja wydarzeń wydziałowych (dni EkSocu, szkoły letnie, Gala Absolwentów, inauguracja roku akademickiego, dni chińskie, Diversity Days i innych).
 • Rezerwacja, na potrzeby CRW, sal i weryfikacja prowadzonych przez wykładowców zajęć pod kątem terminów, liczebności grup itp.
 • Opracowywanie na potrzeby CRW dokumentów (umowy cywilno-prawne, protokoły, formularz zamówień materiałów itp.) oraz występowanie o zgody do Działu Zakupów w związku z organizacją wydarzeń wydziałowych.

Strona internetowa Wydziału:

 • Przygotowanie, wprowadzanie, aktualizowanie treści na stronie Wydziału: eksoc.uni.lodz.pl (w zakresie zgodnym z kompetencjami wprowadzania treści).
 • Szkolenie pracowników jednostek Wydziału w zakresie uzupełniania treści na stronach internetowych obsługiwanych przez CRW.

Raporty i opracowania:

 • Wsparcie w przygotowywaniu na potrzeby UŁ, Wydziału i Centrum Rozwoju Wydziału sprawozdań i raportów z zakresu umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem oraz działalności promocyjnej.
 • Opracowanie na potrzeby Centrum Rozwoju Wydziału ankiet ewaluacyjnych i ich analiza.

Współpraca z wydziałowym International Relations Office:

 • Wsparcie procesu obsługi studentów-cudzoziemców przyjeżdzających na Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny w ramach programów mobilnościowych.
 • Wsparcie procesu rekrutacji studentów EkSocu na wymianę w ramach programu Erasmus oraz Summer School.

BIOGRAM

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka stosowana na Politechnice Łódzkiej (tytuł magistra, 2009) oraz studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (tytuł magistra, 2014).

Ukończyłam także roczne studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (dyplom, 2010).

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania zawodowe:

- Excel,

- narzędzia pakietu Office 365, w szczególności: Bookings i Forms.

Zainteresowania pozazawodowe:

- moja rodzina,

- matematyka,

- rękodzieło.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-53-64

e-mail: joanna.gwarda@uni.lodz.pl

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: C15 90-214 Łódź