Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Opis zadań

Struktura Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, prof. UŁ dr hab. Marek Zieliński

https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/units/unit/edit?id=1021#Kierunki badań prowadzonych w Katedrze

Zaawansowane materiały elektrodowe

 • Kierownik zespołu – prof. Sławomira Skrzypek
 • Członkowie zespołu: prof. Witold Ciesielski, dr Mariola Brycht, dr Andrzej Leniart, dr Paweł Krzyczmonik

Profil badań:

 • Przygotowanie materiałów elektrodowych i ich modyfikacje różnymi materiałami, w tym nanomateriałami i polimerami przewodzącymi
 • Charakterystyka elektrod (mikroskopowa i elektrochemiczna)
 • Elektrody z unieruchomionymi enzymami
 • Elektrochemiczne osadzanie metali i stopów
 • Zastosowania elektroanalityczne i elektrokatalityczne elektrod

Realizowane projekty:

 • Badanie aktywności innowacyjnych elektrod grafenowych na bazie zredukowanego tlenku grafenu jako czujników do badań woltamperometrycznych, Preludium (NCN), 2015-2018
 • New Electrochemical sensors based on boron-doped diamond and their applications in electroanalysis (Nowe czujniki elektrochemiczne na bazie diamentu domieszkowanego borem i ich zastosowania w elektroanalizie), Czech Operational Programme "Research, Development and Education” (OP RDE), 2018-2019.

Uczelnie partnerskie:

 • University of Graz (Graz, Austria)
 • Charles University (Prague, Czechia)
 • Ankara University (Ankara, Turkey)
 • University of Pardubice (Pardubice, Czechia)
 • University of Novi Sad (Novi Sad, Serbia)
 • University of Split (Split, Croatia)


Mechanizmy elektrodowe i ich kinetyka

 • Kierownik zespołu – prof. ValentinMircheski
 • Członkowie zespołu: dr Dariusz Guziejewski, dr Sylwia Smarzewska, dr Nabi Ullah, dr Kamila Koszelska, dr Sławomir Domagała

Profil badań:

 • Pomiary mechanizmów i kinetyki z użyciem woltamperometrii fali prostokątnej
 • Projektowanie nowych technik elektrochemicznych
 • Badanie oddziaływań pomiędzy biocząsteczkami a spolaryzowaną elektrodą
 • Elektrochemiczne pomiary oddziaływań z udziałem cząsteczek DNA
 • Elektrody z cienką warstwą organiczną w układzie trójfazowym

Realizowane projekty:

 • Badania kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania z wykorzystaniem woltamperometrii z falą prostokątną, NCN Preludium, 2012-2014
 • Badanie kinetyki reakcji elektrodowych z wykorzystaniem woltamperometrii fali prostokątnej, NCN Sonata, 2017-2020

Uczelnie partnerskie:

 • Universytet w Pardubicach (Czechy)
 • Instytut im. Rudjera Boskovica (Chorwacja)
 • Narodowy Instytut Chemii(Słowenia)
 • Uniwersytet św. Cyryla i Metodego (Macedonia)


Elektrochemia miękkich granic fazowych

 • Kierownik zespołu – dr Łukasz Półtorak
 • Członkowie zespołu: dr Konrad Rudnicki, dr Karolina Sipa,

Profil badań:

 • Elektrochemia dla miniaturyzacji i miniaturyzacja dla elektrochemii
 • Druk 3D dla zastosowań elektrochemicznych
 • Elektrochemicznie wspomagane osadzanie materiałów
 • Polaryzowalne granice fazowe typu ciecz-ciecz
 • Sensory dla zastosowań w konsumenckiej kontroli jakości
 • Modyfikacja i charakteryzacja granic fazowych
 • Elektrochemia (bio)membran
 • Elektrochemiczne technologie uzdatniania wody

Realizowane projekty:

 • „Miniaturization for electrochemistry. Electrochemical sensors for presumptive illicit drugs detection – SmallDrugSens”, NCN, Sonata, 2019 – 2022.
 • „Micro-patterned membranes constructed on the basis of heat-shrinkable polymeric films as innovative electrified liquid-liquid interface supports for sensing applications”, NCN, Preludium 15, 2019 – 2022.
 • „Electrochemically controlled polarized liquid – liquid interface modification with polyamides”, NCN, Preludium 19, 2021 – 2024.
 • „Electroanalyticalplatforms based on functionalized mesoporous silica thin films in the analysisof heavy metals content in dietary supplements”.IDUB, University of Lodz,2021 – 2022.

Uczelnie partnerskie:

 • Lorraine University (Nancy, Francja)
 • Czech Academy of Sciences (Prague, Czechy)
 • Palacky University (Olomouc, Czechy)
 • Dutch Forensic Institute (Den Haag, Holandia)
 • Centralne Laboratorium Policji w Warszawie (Warszawa, Polska)
 • Technical University Delf (Delft, Holandia)
 • Brno University of Technology (Brno, Czechy)
 • University of Graz (Graz, Austria)
 • University of Ljubljana (Ljubljana, Słowenia)


Biomateriały i korozja

 • Kierownik zespołu – dr Barbara Burnat
 • Członkowie zespołu: dr Andrzej Leniart

Profil badań:

 • Biomateriały (stal, tytan, stopy, ceramika)
 • Powłoki biomedyczne (TiO2, HAP, DLC)
 • Modyfikacja powierzchni (zol-żel, elektroutlenianie, elektroosadzanie, osadzanie nanocząstek)
 • Charakterystyka powierzchni (skład, morfologia, topografia, grubość powłok)
 • Badania korozyjne (przyspieszone testy korozyjne, testy zanurzeniowe)

Realizowane projekty:

 • Wpływ powłok ditlenku tytanu na odporność korozyjną stali standardu ISO 5832-9 w obecności białek, MNiSW, 2010-2013
 • Funkcjonalizowane powłoki na bazie ditlenku tytanu do zastosowań biomedycznych, IDUB UŁ, 2021-2022

Uczelnie partnerskie:

 • Politechnika Łódzka (Polska)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska)
 • Uniwersytet Śląski (Polska)
 • Uniwersytet Lublański (Słowenia)
 • Uniwersytet w Splicie (Chorwacja)


Pracownia badań magnetostatycznych

 • Kierownik zespołu – drhab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ
 • Członkowie zespołu: dr Ewa Miękoś, dr Dariusz Sroczyński

Profil badań:

 • Recykling odpadów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego
 • Badania polimerów i biopolimerów w stałym polu magnetycznym
 • Badania procesów chemicznych, elektrochemicznych i biochemicznych w stałym polu magnetycznym

Realizowane projekty:

Uczelnie partnerskie:

 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (Łódź)


Pracownia chemii koordynacyjnej

 • Kierownik zespołu – dr Danuta Tomczyk
 • Członkowie zespołu: mgr Anna Fenyk, dr Piotr Seliger, dr Paweł Urbaniak

Profil badań:

 • Spektroskopia,elektrochemia oraz równowagi kompleksowaniai kwasowo-zasadowe pochodnych cyklofazenu,eterów koronowych i poliazamakrocykli.
 • Modyfikacjaelektrod kompleksami metali przejściowych z pochodnymi heteroarylowymi,salenu i makrocyklami.

Realizowane projekty:

Uczelnie partnerskie:

 • CentrumMateriałów Polimerowych i Weglowych/ Polska AkadaemiaNauk (Polska),
 • WydziałChemii/ Politechnika Rzeszowska (Polska).


Pracownia Zagrożeń Środowiska

 • Kierownik zespołu – dr Dominik Szczukocki
 • Członkowie zespołu: dr Barbara Krawczyk, dr Karolina Czarny, mgr Renata Juszczak

Profil badań:

 • Analiza chemiczna toksyn sinicowych i ocena stopnia eutrofizacji zbiorników wodnych
 • Badania toksycznego wpływu różnych zanieczyszczeń środowiska na wzrost mikroorganizmów
 • Oznaczanie zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych

Realizowane projekty:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez modernizację sprzętu i wprowadzenie innowacyjnych metod monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, okres realizacji 2010-2015
 • Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii, projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych Rozwój Polskich Uczelni (FSS), okres realizacji 2015-2016

Uczelnie partnerskie:

Dane kontaktowe

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Skład osobowy

Lista jednostek