PROFIL PRACOWNIKA: Renata Juszczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Przygotowanie i udział w zajęciach laboratoryjnych dla przedmiotów;

-Chemia Środowiska

-Toksykologia

-Monitoring i Ocena Środowiska

2.Udział w badaniach naukowych prowadzonych w zespole Pracowni Ochrony Środowiska.

3.Importer Wydziałowy PBN.

4.Opieka nad Biblioteką Wydziału Chemii.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-92

Tamka 12 pokój: 1-111 91-403 Łódź