PROFIL PRACOWNIKA: Anna Fenyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pomoc w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych dla studentów

Nadzór nad sprawnością aparatury pomiarowej i wykonywanie prostych pomiarów

Przygotowywanie roztworów do badań naukowych

Przygotowywanie sprzętu i odczynników do ćwiczeń

Komputerowa ewidencja zakupu i rozchodu odczynników chemicznych

Nadzór nad zewnętrznym magazynem odczynników chemicznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ

BIOGRAM

Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku starszego specjalisty chemika w grupie pracowników naukowo-technicznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w Pracownii Związków Koordynacyjnych, która jest częścią Zakładu Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii

ul. Tamka 12 pokój 1-226 - Budynek I

Aktualnie zajmuje się badaniami właściwości cieczy i elastomerów magnetoreologicznych w stałym polu magnetycznym. Biorę udział w grancie pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – Trzecia Misja Uczelni”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uczestniczę także w organizacji konferencji odbywających się na Wydziale Chemii UŁ. Współprowadzę zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, uczestniczę w organizowaniu i przygotowaniu akcji promocyjnych na rzecz Wydziału Chemii takich jak: Festiwal Nauki Technki i Sztuki w Łodzi, „Uniwersytet Zawsze Otwarty”, „Uniwersytet dla dzieci”, uczestniczę w pokazach doświadczeń chemicznych zarówno na terenie Uniwersytetu jak i poza nim, w liceach działających na terenie województwa łódzkiego. Jestem zaangażowana w prace Studenckiego Koła Naukowego Chemików "Orbital" Uniwersytetu Łódzkiego m.in. w przygotowaniu pokazów, doświadczeń, warsztatów, letnich obozów naukowych. Od 2009 roku pełnię funkcję referenta w Komitecie Okręgowym Olimpiady Chemicznej w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe

  • chemia analityczna
  • magnetochemia
  • elektrochemia
  • chemia środowiska

KONTAKT I DYŻURY