Pracownia Związków Koordynacyjnych

Opis zadań

Głównymi zagadnieniami naukowymi jakimi zajmują się pracownicy jednostki są:

  • Synteza oraz badania metodami spektroskopowymi oraz elektrochemicznymi równowag kwasowo-zasadowych jak i reakcji kompleksowania makrocyklicznych pochodnych cyklotrifosfazenu, eterów koronowych i poliazamakrocykli z jonami metali.
  • Modyfikacja elektrod kompleksami metali przejściowych z pochodnymi heteroarylowymi, salenu i makrocyklami.

Zadania dydaktyczne to:

  • prowadzenie zajęć z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów chemii, biologii, biotechnologii i mikrobiologii
  • koordynacja Koła Chemików Orbital UŁ
  • organizacja Olimpiad Chemicznych

Współpraca naukowa z:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych / Polska Akademia Nauk (Zabrze, Polska),
  • Wydział Chemii / Politechnika Rzeszowska (Polska).

Dane kontaktowe

Pracownia Związków Koordynacyjnych

Skład osobowy