PROFIL PRACOWNIKA: Mariola Brycht

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków na stanowisku adiunkta należy:

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w obszarze elektrochemii i elektroanalizy.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych.
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
  • Organizacja konferencji naukowych.
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Chemii UŁ na kierunkach: chemia, analityka chemiczna, chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, chemia materiałów i nanotechnologia.
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
  • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Chemii UŁ.

Jestem członkiem:

  • Zespołu ds. Mobilności Studentów Wydziału Chemii UŁ.

BIOGRAM

Currently, research interests lie in the area of the development and characterization of innovative carbon-based electrode materials and their applications in the electroanalysis of compounds of biological importance (pesticides, drugs, neurotransmitters).

ZAINTERESOWANIA

Aktualnie realizowana przeze mnie tematyka badawcza dotyczy głównie wytwarzania i charakterystyki nowoczesnych materiałów elektrodowych na bazie węgla i ich zastosowań w elektroanalizie związków o znaczeniu biologicznym (pestycydy, leki, neuroprzekaźniki).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-79

Tamka 12 pokój: 1-113 91-403 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:00-15:30