Instytut Finansów

Opis zadań

Instytut Finansów sprawuje opiekę nad kierunkami studiów:

 • Finanse i rachunkowość,
 • Bankowość i finanse cyfrowe,
 • Rynek Finansowy - Doradztwo Inwestycyjne.

Wśród inicjatyw studenckich, koordynowanych przez pracowników Instytutu są m.in.: Studencka Klinika Finansów (http://www.skf.uni.lodz.pl; opiekun: prof. Dagmara Hajdys) oraz studenckie koła naukowe, m.in. SKN Progress (opiekun: dr Tomasz Uryszek), SKN Inwestor (opiekun: dr Rafał Wolski), SKN 4 Future (koło działa przy Instytucie Ekonometrii, opiekunem jest dr Wojciech Zatoń z IF),

Instytut tworzy 7 katedr:

 • Katedra Bankowości,
 • Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego,
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP,
 • Katedra Finansów Korporacji,
 • Katedra Finansów Publicznych,
 • Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych,
 • Katedra Ubezpieczeń.

Dane kontaktowe

Instytut Finansów

 • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-53-40 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek