Katedra Finansów Korporacji

Opis zadań

Katedra Finansów Korporacji stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, należącą do Instytutu Finansów.

W KFK skupiamy pracowników IF oraz osoby zaprzyjaźnione, wraz z którymi realizujemy projekty naukowe, badawcze, organizacyjne, edukacyjne oraz biznesowe.

Prowadzimy zdywersyfikowaną działalność naukowo-biznesową, rozwijając swoje pasje i zdobywając doświadczenia na wielu płaszczyznach finansów i ekonomii.


Zakład Finansów Korporacji UŁ został powołany w 2006 roku, wraz z utworzeniem Instytutu Finansów Bankowości i Ubezpieczeń UŁ. Wcześniej funkcjonował w ramach Katedry Finansów i Bankowości jako Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości UŁ. Długoletnim kierownikiem Zakładu był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych, który wraz z końcem września 2012 roku odszedł na emeryturę. Od października 2012 roku funkcję kierownika Zakładu przejął prof. nadzw. dr hab. Radosław Pastusiak.

Na mocy Zarządzenia 123 Rektora UŁ z dnia 28.09.2015 r. Zakład Finansów Korporacji został przekształcony w Katedrę Finansów Korporacji.

Katedra Finansów Korporacji opiekuje się specjalnością Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na studiach I stopnia Finansów i Rachunkowości oraz modułem Finanse Korporacji na studiach II stopnia Finansów i Rachunkowości. Od roku akademickiego 2015/2016 Katedra Finansów Korporacji opiekuje się kierunkiem Rynki Finansowe, przy współpracy z Instytutem Ekonomik Stosowanych i Informatyki.

Pracownicy KFK prowadzą kursy związane z finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością, rynkiem kapitałowym oraz zajęcia w języku angielsku m.in. dla studentów Socrates Erasmus.

Dane kontaktowe

Katedra Finansów Korporacji

  • POW 3/5 90-255 Łódź
  • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-48-31 e-mail: www: http://kfk.uni.lodz.pl/

Skład osobowy