PROFIL PRACOWNIKA: Bartłomiej Krzeczewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Działalność naukowa
  • Finanse przedsiębiorstw.
  • Rynki finansowe.
  • Finanse ochrony zdrowia (w tym również analizy typu Health Technology Assessment - HTA).
 • Działalność dydaktyczna.
  • Finanse przedsiębiorstw.
  • Instrumenty finansowe.
 • Działalność organizacyjna

BIOGRAM

Jestem adiunktem w Katedrze Finansów Korporacji Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, a także finansów i ekonomii ochrony zdrowia. Staram się aktywnie rozwijać moje zainteresowania poprzez udział w projektach badawczo-naukowych, działalność publikacyjną oraz dydaktyczną. Jestem absolwentem kierunków finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania UŁ, a także studium doktoranckiego ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

ZAINTERESOWANIA

rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, finanse i ekonomia ochrony zdrowia

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem lub współautorem 3 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadających współczynnik impact factor, 14 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym, 2 monografii naukowych, a także 12 publikacji w opracowaniach zbiorowych. Do tej pory brałem czynny udział w kilkunastu konferencjach naukowych – w tym zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Byłem również uczestnikiem 10 projektów badawczych – w tym także projektów finansowanych przez takie instytucje jak Narodowe Centrum Nauki, czy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Pośród zrealizowanych projektów można wyróżnić zarówno projekty o charakterze wewnątrz-uczelnianym jak i międzyuczelnianym, a także o zasięgu międzynarodowym. Odbyłem szereg wizyt w zagranicznych uczelniach – w tym we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy Ekwadorze. Pełnię również funkcję recenzenta w 2 czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR), posiadających współczynnik impact factor, a także w 1 czasopiśmie z listy Web of Science (WoS).

KONTAKT I DYŻURY