PROFIL PRACOWNIKA: Jerzy Gajdka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych

Podstawowy zakres obowiązków:

- kierowanie pracami Katedry

dzaiłalność dydaktyczna (wyklady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) o tematyce związanej z finansami przedsiębiorstw oraz rynkó kapitałow

- działalnośc naukowo-badawcza oraz publikacyjna

BIOGRAM

1977 - magister ekonomii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)

1986 - doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki)

2003 – doktor habilitowany,dziedzina: ekonomia, specjalność: finanse przedsiębiorstw

2015 - profesor nauk ekonomicznych

Stażę i praktyki zagraniczne:

1977 -Bank Postipankki, Finlandia (2 miesiące – praktyka AIESEC);

1991-1992 - University of Maryland at College Park, USA (12 miesięcy – stypendium Fundacji Alexandra Hamiltona);

1990 - Durham University Business School, Wielka Brytania (4 tygodnie –Know How Fund);

1994 -University of Pittsburgh, USA (4 –tygodnie -USIA);

Wizyty na konsultacje merytoryczne w University of Maryland at College Park w latach – 1997, 1998 i 2004

Wyjazdy w ramach Programu ERASMUS. University of Huddersfield 2011 (Wielka Brytania) oraz Tomas Bata University in Zlin (Czechy)

ZAINTERESOWANIA

Prezdmiotem moich zaintersowań naukowych są zagadnienia z obszaru rynków finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw

OSIĄGNIĘCIA

1. 1989 - Nagroda J.M. Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne,

2. 1990 - Nagroda J.M. Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne,

3. 1998 -Złota Odznaka UŁ,

4. 1998 -„NOBELEK” - III nagroda w konkursie-AIESEC na najlepszego wykładowcę na Wydziale Zarządzania i Marketingu UŁ,

5. 1999 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki pt.

„Zarządzanie Finansowe. Teoria i Praktyka”,

6. 2004 - Beta 2004 – „Nagroda za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu finansami” za książkę „Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich”,

7. 2004 – Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę“Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich”,

8. 2006 – Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne,

9. 2009 – Wykładowca Roku - Nagroda Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego,

10. 2009 – Nagroda J.M. Rektora UŁ II stopniaza współautorstwo książki„Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy”,

11. 2009 - Medal Edukacji Narodowej

12 2010 - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

13. 2012 - Nagroda Zespołowa J.M. Rektora UŁ II stopnia za cykl artykułów.

14 Medal za długoletnią służbę

15 2015 - Nagroda J.M, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za ksiązkę Brehawioralne finanse przedsiębiorstw - podstawowe podejścia i koncepcje

KONTAKT I DYŻURY