Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

Opis zadań

Do zadań i usług Ośrodka należy w szczególności:

 • Udostępnianie literatury patentowej
 • Udostępnianie i dystrybucja publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym publikacji uzyskanych od Urzędu Patentowego.
 • Zapewnianie dostępu do ogólnie dostępnych bezpłatnych patentowych baz danych wynalazków
 • Udzielanie podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej
 • Udzielanie podstawowych informacji na temat procedur obowiązujących przed Urzędem Patentowym, EPO, WIPO, EUIPO.

Ponadto ośrodek może realizować usługi takie jak:

 • Przesyłanie abstraktów i pełnych tekstów opisów patentowych
 • Sporządzanie zestawień tematycznych literatury patentowej
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu poszukiwań w patentowych bazach danych ora z zakresu ochrony własności przemysłowej
 • Promowanie zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w szczególności: organizowanie szkoleń, przygotowywanie i dystrybucja informacji o wydarzeniach z zakresu własności intelektualnej, udział w targach i wystawach.
 • Wykonywanie analiz rezultatów badań patentowych w szczególności polegających na analizie trendów w dziedzinach techniki oraz tworzenia portfolio patentów.
 • Pomoc w sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności intelektualnej
 • Badanie stanu techniki
 • Badanie zdolności patentowej
 • Badanie czystości patentowej
 • Wstępna ocena poziomu innowacyjności rozwiązań
 • Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • Przygotowywanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Dane kontaktowe

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

 • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-60-68 e-mail: www: http://regopat.uni.lodz.pl

Skład osobowy