Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii

Opis zadań

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

Pracownia Badań Magnetostatycznych (Kierownik: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni)

Pracownia Zagrożeń Środowiska (Kierownik: dr Dominik Szczukocki, prof. uczelni)

Pracownia Związków Koordynacyjnych (Kierownik: dr Danuta Tomczyk)

Opis zadań znajduje się na stronach poszczególnych pracowni.

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii

Skład osobowy

Lista jednostek