Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii

Opis zadań

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

Pracownia Badań Magnetostatycznych (Kierownik: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni)

Pracownia Zagrożeń Środowiska (Kierownik: dr Dominik Szczukocki, prof. uczelni)

Pracownia Związków Koordynacyjnych (Kierownik: dr Danuta Tomczyk)

Opis zadań znajduje się na stronach poszczególnych pracowni.

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii

  • Tamka 12 (Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii) pokój: 1-106, 1-111, 1-126, 1-219, 1-220, 1-221, 1-222, 1-223, 1-224, bud. 7 91-403 Łódź
tel: 42-635-57-88 e-mail: www: https://www.chemia.uni.lodz.pl/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-magnetochemii

Skład osobowy

Lista jednostek