PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Czarny-Krzymińska

O mojej pracy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Pracownia Zagrożeń Środowiska, Wydział Chemii

 

Zajmuję się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z Chemii Środowiska, Chemii nieorganicznej, Technik chromatograficznych, Podstaw toksykologii oraz Toksykologii.

Prowadzę i recenzuję prace dyplomowe dla kierunku Analityka Chemiczna.

Zajmuję się badaniami naukowymi z obszaru chemii analitycznej (chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, ekstrakcja do fazy stałej), chemii środowiska, monitoringu środowiska, jak również ekotoksykologii.

Jestem członkiem zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz pełnie funkcję rzecznika zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej na Wydziale Chemii.

Jestem członkiem zespołu ds. promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dyżury

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Pracownia Zagrożeń Środowiska, Wydział Chemii

czwartek: godz. 11.00-12.30, pokój 1-111

Biografia

Pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jako asystent naukowo-dydaktyczny rozpoczęłam w lutym 2017 roku. Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku adiunkta w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ na Wydziale Chemii UŁ.

Osiągnięcia

Nagrody naukowe:

  • Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii pt. The impact of estrogens on the aquatic organisms and the methods for their determination w 2017 roku w kategorii prace przeglądowe, 25.04.2018;
  • VI Edycja Konkursu ,,Ekologiczny magister i doktor”- nagroda za najlepszą pod względem naukowym i praktycznym, rozprawę doktorską z dziedziny ochrony środowiska finansowana przez WFOŚiGW w Łodzi za rozprawę doktorską pt. Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym, 12.2019.
  • Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020) - nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz ufundowaną przez firmę Witko za rozprawę doktorską pt. Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym, 03.2020.

Zainteresowania

Obszar moich zainteresowań naukowych ma interdyscyplinarny charakter z pogranicza chemii, mikrobiologii i toksykologii.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności