Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Opis zadań

Główną działalnością Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest organizowanie i prowadzenie kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia wyższe - stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stypendystów skierowanych przez Studium Europy Wschodniej UW oraz kandydatów na studia na zasadach odpłatności dewizowej.

Oprócz tego prowadzimy inne kursy językowe w różnych trybach i stopniach intensywności.

Zajęcia dydaktyczne są profilowane w wielu kierunkach. Organizowane są grupy medyczne, ścisłe, politechniczne, ekonomiczne i społeczne, humanistyczne. Kształcimy w zakresie języka polskiego na różnych poziomach nauczania od A do C1 oraz prowadzimy zajęcia z języka specjalistycznego z biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii i historii.

W Studium uczymy kandydatów na studia, studentów z programów wymiany międzynarodowej, doktorantów i pracowników naukowych przyjeżdżających do naszej uczelni.

Unikalnym dorobkiem Studium są podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz wielojęzyczne słowniki spisywane przez pracowników Studium i samych studentów. Na bazie podręczników, które powstały w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, były tworzone programy nauczania języka polskiego w innych placówkach tego typu.

Dane kontaktowe

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

  • Ul. Kopcińskiego 16/18 91-232 Łodź
tel: 42-635-47-00 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek