PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Balcerzak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Od 2023 roku pracuję jako lektorka w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

Jestem absolwentką filologii polskiej i słowiańskiej (magisterium) oraz socjologii (licencjat) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyłam Podyplomowe Studia z Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Uzyskałam też stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Jako studentka i doktorantka odbyłam staże naukowe i zawodowe w Pradze (Uniwersytet Karola), w Brnie (Uniwersytet Masaryka), Ołomuńcu i Czeskim Cieszynie. Od 2016 do 2022 roku pracowałam jako lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Czechach.

Jestem entuzjastką edukacji filmowej. W ramach „Letniego kursu NAWA” (2023) na UŁ prowadziłam warsztaty z polskiego filmu.

ZAINTERESOWANIA

literatura czeska (i nie tylko), współczesne kino, podróże

OSIĄGNIECIA

Pobyt naukowy na Uniwersytecie Karola w Pradze w ramach Programu Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej.

Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów przyznawane przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem.

Udział w międzynarodowych projektach, czego efektem były publikacje naukowe i materiały dydaktyczne.

KONTAKT I DYŻURY